Suuri päivitys lähitulevaisuudessa!

Hyvät rautateiden ystävät,

Viime vuonna “Steam over Europen” myötä, emme vain esitelleet uutta karttaa vaan kokonaan uuden peliversion Rail Nationiin. Tämän nykyaikaistamisprosessin myötä kaikki skenaariot sekä mobiilisovellus oli tarkoitus saattaa yhteneviksi ulkoasunsa ja teknisen kokoonpanon osalta. Julkaisun jälkeen huomasimme nopeasti, että lisää työtä oli tehtävänä ja mahdollisuus uusiin parannuksiin oli olemassa.

Näin ollen tarkastelimme palautettanne, istuimme alas pelaajien kanssa ja aloitimme valmistelut seuraavaa uudistusta varten. Nyt on sen aika: Rail Nationin ensimmäinen suuri päivitys on valmis! Päivitys on jo asennettuna testipalvelimillamme.

Tämä päivitys korjaa suurimman murheenne: uuden käyttöliittymän. Se on tyystin uudistettu. Lisäksi, päivitys lisää lukuisia teknisiä ominaisuuksia, kuten vimpaimia ja uuden Plus-tilin. Tämä versio pohjautuu “Steam over Europe” -skenaarioon, joten classic-palvelimet eivät suoraan hyödy koko päivityksestä. Tämä kuva näyttää sinulle, mitä pelisisältöä tämän version myötä julkaistaan.

Kaikki USA-skenaarion palvelimet päivitetään uusimpaan versioon, ja siitä systä ne saavat myös uuden RTS (palvelinpuolen laskentaohjelmiston) ja tehoparannuksia. Muutos tapahtuu aina pelimaailmojen käynnistyessä uudelleen. Summittaiset päivämäärät näkyvät seuraavasta taulukosta.

Tämä päivitys on suuri askel pelin laadun ja luotettavuuden kannalta. Pitkän tähtäimen päämääränä on saada kaikki skenaariot yhteneviksi tekniikan ja visuaalisten ominaisuuksien osalta, sillä tämä helpottaa huomattavasti pelin jatkuvaa kehitystä ja huoltoa. Esimerkiksi virheiden korjaukset ja uuden pelisisällön esittelyt voidaan irrottaa skenaarioista ja ovat näin ollen nopeammin toteutettavissa. Classic-skenaarion palvelimet eivät kuitenkaan muutu ennen vuotta 2018.

Keskustelemme seuraavien päivitysten sisällöstä yksityiskohtaisemmin seuraavien viikkojen aikana. Toivotamme sinulle hyvää matkaa ja peli-iloa!

Rail Nation -tiimi