Pelisäännöt

Nämä säännöt ovat lisäys yleisiin käyttöehtoihin. Jos tilisi jäädytetään tai jos haluat tarkistaa, mikä on sallittua, myös yleisiin käyttöehtoihin kannattaa tutustua, erityisesti pykälään 8.

Sääntöjenkiertoyritykset tulkitaan sääntörikkomuksiksi, ja niistä rangaistaan asianmukaisesti. Kaikki säännöt koskevat myös pelaajia, jotka haluavat poistaa tilinsä tai jotka ovat jo aloittaneet tilinsä poiston.

1. Tili

 • 1.1. Jokaisella pelaajalla saa olla omistuksessaan ja pelattavanaan vain yksi tili pelimaailmaa kohden.
 • 1.2. Tilin omistaa se, jonka sähköpostiosoite on liitetty tiliin. Tukiryhmällä on oikeus kysyä tätä sähköpostiosoitetta henkilöllisyyden varmentamiseksi.
 • 1.3. Salasanan luovuttaminen eteenpäin on sääntöjen vastaista ja siitä rangaistaan. Poikkeus: niin kutsutut multi-player-tilit ovat sallittuja, kunhan kukaan tilin pelaajista ei omista eikä pelaa toista tiliä samassa pelimaailmassa. Tileillä, joilla on yhteys toisiinsa yhteisen tietokoneen käytön kautta, ei saa olla keskenään samaa salasanaa.
 • 1.4. On sääntöjen vastaista yrittää kirjautua toisen pelaajan tilille. Jokainen sisäänkirjautuminen, jonka suorittaa joku muu kuin tilin omistaja, on sääntöjen vastainen. Rikkeet saattavat johtaa pelistä erottamiseen. Tukiryhmä ei koskaan kysy salasanaasi!
 • 1.5. Tilillä on pelattava vain tilin oman voitontavoittelun vuoksi, eikä se saa olla olemassa vain jonkin toisen tilin hyödyksi. Tilit, jotka ovat olemassa vain jonkin toisen tilin hyödyn vuoksi, ovat kiellettyjä.
 • 1.6. Toimettomia Rail Nation -tilejä ei poisteta.

2. Netiketti

 • 2.1. Loukkaukset, haukkumiset ja kaikenlaiset muut kyseenalaiset lausunnot tilanteesta riippumatta ovat kiellettyjä ja niistä rangaistaan.
 • 2.2. Jonkin muun kielen kuin palvelimen kielen tai englannin käyttäminen pelinsisäisissä viesteissä, keskusteluissa tai pelaajaprofiileissa ei ole sallittua. Palvelimen kieli määrittyy palvelinvalikon lippujen mukaan. Yhdellä palvelimella voi olla useita kieliä.
 • 2.3. Keskusteluissa, profiileissa tai pelifoorumeilla ei sallita minkäänlaisia linkkejä. Poikkeuksia tähän sääntöön ovat linkit, jotka johtavat Travian Games GmbH:n ja/tai sen yhteistyöyhtiöiden sivustoille.
 • 2.4. Mainokset, roskapostit ja ketjuviestit eivät ole sallittuja.
 • 2.5. Peliviestien, sähköpostiviestien ja keskustelujen julkaisu pelissä tai forumilla ilman kaikkien osapuolten lupaa on kiellettyä.
 • 2.6. Toisen pelaajan yllyttäminen tai pakottaminen tilin poistamiseen, antamiseen tai jakamiseen, salasanan paljastamiseen sekä sääntöjen rikkomiseen on kiellettyä.
 • 2.7. Ohjelmavirheiden hyväksikäyttäminen on kiellettyä ja rangaistavaa. Sama koskee skriptejä, botteja ja muita niihin rinnastettavia työkaluja. Peliä on luvallista pelata vain tavallisella Internet-selaimella, jota ei ole erikseen muunneltu Rail Nation -peliä varten. Sääntö ei koske grafiikkapakkauksia.
 • 2.8. Rail Nation -pelissä virallisina tahoina esiintyminen ja moraalittomien tai poliittisesti epäkorrektien nimien käyttäminen on sääntöjen vastaista ja siitä rangaistaan välittömällä tilin poistolla.

3. Ylläpidolliset säännökset

 • 3.1. Tukiryhmällä ja johdolla on oikeus päättää, miten sääntöjen rikkomisesta rangaistaan. Jäädytyksen aikana menetettyjä satoja, kilpailuja tai muita menetyksiä ei koskaan korvata. Pelaajat eivät voi vaatia korvauksia menetetyistä Premium-palveluista (esim. Plus-tilistä, tutkijoista tai mekaanikoista) jäädytyksen aikana. Maksullisen tilin omistaminen ei oikeuta erityiskohteluun sääntörikkomusasioissa, mitä tulee tilin jäädytyksen kestoon tai rangaistuksesta päättämiseen.
 • 3.2. Tukiryhmä asiaa koskevassa pelimaailmassa on ainoa kontakti, johon sääntörikkomusasioissa voi olla yhteydessä. Pelaajat voivat selvittää sääntörikkomusasiansa lähettämällä tukiryhmälle pelinsisäisen viestin tai käyttämällä tukilomaketta. Jos tukiryhmän lopullista päätöstä on syytä epäillä virheelliseksi, pelaaja voi ottaa sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen admin@railnation.fi.
 • 3.3. Rail Nation -ryhmä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä milloin tahansa.
 • 3.4. Jos yksittäinen sääntökohta näissä säännöissä osoittautuu pätemättömäksi, se ei kuitenkaan vaikuta millään tavalla muiden sääntökohtien pätevyyteen. Ylläpito pyrkii korvaamaan epäpätevän sääntökohdan niin pian kuin mahdollista.