Pelisäännöt

Pelisäännöt ovat jatkoa yleisille käyttöehdoille. Jäädytystilanteessa, tai vain tarkistaaksesi mikä on sallittua ja mikä ei, yleiset käyttöehdot kannattaa lukea. Etenkin kohta 11.

Sääntöjenkiertoyritykset tulkitaan sääntörikkomuksiksi, ja niistä rangaistaan asianmukaisesti. Kaikki säännöt koskevat myös pelaajia, jotka haluavat poistaa tilinsä tai jotka ovat jo aloittaneet tilinsä poiston.

  1. Tili

1.1. Jokaisella pelaajalla saa olla omistuksessaan ja pelattavanaan vain yksi tili pelimaailmaa kohden.

1.2. Tilin omistaa se, jonka sähköpostiosoite on liitetty tiliin. Tukiryhmällä on oikeus kysyä tätä sähköpostiosoitetta henkilöllisyyden varmentamiseksi.

1.3. On sääntöjen vastaista jakaa salasanaa, ja siitä tullaan rankaisemaan. Poikkeus: monen pelaajan tilit. Nämä ovat sallittuja vain, jos tilin pelaajilla ei ole hallussaan tai he eivät pelaa millään muulla tilillä samassa pelimaailmassa. Samalla tietokoneella pelattavilla tileillä ei tule olla samaa salasanaa. Epäilyttävän toiminnan kohdalla pelituella on oikeus arvioida tilannetta ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet, jos näin saadaan varmistettua reilu peli.

1.4. On sääntöjen vastaista yrittää kirjautua toisen pelaajan tilille. Jokainen sisäänkirjautuminen, jonka suorittaa joku muu kuin tilin omistaja, on sääntöjen vastainen. Rikkeet saattavat johtaa pysyvään tai tilapäiseen erottamiseen pelistä. Tiimimme ei koskaan kysy salasanaasi!

1.5. Toimettomia Rail Nation -tilejä ei poisteta.

  1. Netiketti

2.1. Eri kielen käyttäminen kuin englannin, tai kielen joka palvelimelle on ennalta määritelty kuuluvaksi, ei ole sallittua pelinsisäisissä viesteissä (IGM), chat-viesteissä, Maailma-chatissa tai pelaajaprofiileissa, ellei viesti sisällä palvelimen kieliversiota vastaavaa käännöstä. Palvelimen kieli määräytyy valtiolippujen perusteella palvelimen valintanäkymässä. Palvelimen kielenä voi olla useampi eri kieli, ja ne ovat aina selkeästi näkyvillä ennen pelimaailmaan kirjautumista.

2.2. Emme hyväksy linkkejä keskusteluissa, profiileissa tai pelinsisäisillä foorumeilla. Poikkeuksen muodostavat kokonaiset URL-linkit (lyhentämättömät), jotka johtavat Travian Games GmbH:n ja/tai yhteistyökumppaneiden sivuille tai jotka johtavat luotettaviin sivustoihin (YouTube, Wikipedia, jne). Vaikka sivusto olisikin luotettava, ovat epäasialliseen sisältöön johtavat linkit silti kiellettyjä.

2.3. Mainokset, roskapostit ja ketjuviestit eivät ole sallittuja.

2.4. Peliviestien, sähköpostiviestien ja keskustelujen julkaisu pelissä tai sen foorumilla ilman kaikkien osapuolten lupaa on kiellettyä.

2.5. Toisen pelaajan yllyttäminen tai pakottaminen tilin poistamiseen, antamiseen tai jakamiseen, salasanan paljastamiseen sekä sääntöjen rikkomiseen on kiellettyä.

2.6. Sama koskee skriptejä, botteja ja muita niihin rinnastettavia työkaluja. Peliä on luvallista pelata vain tavallisella Internet-selaimella, jota ei ole erikseen muunneltu Rail Nation -peliä varten. Peliä on luvallista pelata vain tavallisella Internet-selaimella, jota ei ole erikseen muunneltu Rail Nation -peliä varten. Sääntö ei koske grafiikkapakkauksia.

2.7. Rail Nation -pelissä virallisina tahoina esiintyminen ja moraalittomien tai poliittisesti epäkorrektien nimien käyttäminen on sääntöjen vastaista ja siitä rangaistaan välittömällä tilin poistolla.

2.8. Esiintyminen valheellisesti Rail Nationin työntekijänä millä tahansa pelin chat- tai viestintäkanavilla, on kielletty ja siitä rangaistaan asianmukaisesti.

  1. Ylläpidolliset säännökset

3.1. Tukiryhmällä ja johdolla on oikeus päättää, miten sääntöjen rikkomisesta rangaistaan. Jäädytyksen aikana menetettyjä satoja, kilpailuja tai muita menetyksiä ei koskaan korvata. Pelaajat eivät voi vaatia korvauksia menetetyistä Premium-palveluista (esim. Plus-tilistä, tutkijoista tai mekaanikoista) jäädytyksen aikana. Tämä koskee sekä tilin jäädytyksen pituutta että rangaistusten säätämistä.

3.2. Sääntörikkomusten tapauksissa ainoa yhteydenottoreitti on pelimaailmasi Tukitiimi. Pelaajat voivat lähettää vetoomuksensa ja selventää tilannettaan käyttämällä oheista yhteydenottolomaketta (https://support.rail-nation.com/). Mikäli pelaajalla on hyvä syy kyseenalaistaa Tuen tekemä päätös, ole hyvä ja pyydä tukipyyntösi siirtämistä korkeammalle taholle. Tapauksesi vahvistetaan tämän jälkeen uusintakäsittelyssä.

3.3. Rail Nation -ryhmä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä milloin tahansa.

3.4. Jos yksittäinen sääntökohta näissä säännöissä osoittautuu pätemättömäksi, se ei kuitenkaan vaikuta millään tavalla muiden sääntökohtien pätevyyteen. Ylläpito pyrkii korvaamaan epäpätevän sääntökohdan niin pian kuin mahdollista.

3.5. Rail Nation -tiimi pidättää itsellään oikeuden suojella hyvinvoivaa ja reilua pelikokemusta sen pelaajia varten kaikkina aikoina, erityisesti tilanteissa joissa vahingollisen tilanteen tai toiminnan on arvioitu vahvasti osoittavan, että vahinkoa ollaan aiheuttamassa pelikokemusta ja/tai yhtä tai useampaa pelin pelaajaa kohtaan. Näissä tilanteissa Rail Nation -tiimillä on täysi oikeus toimia tilanteen vaatimalla tavalla, vaikka tiettyä tilannetta ei olisikaan sellaisenaan kuvattu nykyisissä pelisäännöissä.

  1. Reilu peli

Tilanteessa jossa pelin erinäisiin toimintoihin osallistuvien pelaajien tasavertaista ja reilua kohtelua ei kunnioiteta yhden tai useamman pelaajan/osallistujan toimesta, pidetään seuraavaa reilun pelin sääntörikkomuksena joka johtaa pelirangaistukseen:

4.1. Yhden tai useamman pelaajan pelikokemuksen tarkoituksellinen häiriköinti seuraavasti:

-Toistuva saman ilmaisun tai sanan käyttö (spämmäys kaikissa sen muodoissa)

-Peliominaisuuksien tai pelivirheiden hyväksikäyttö

-Loukkaukset, parjaus, uhkaukset, julkiset syytökset tai muut kyseenalaiset kommentit tai kyseenalainen käytös.

4.2. Herjaavan tai epäkunnioittavan kielen käyttö joka kohdistuu yhteen pelaajaan, pelaajaryhmään tai pelin virallista edustajaa kohtaan, yhdessä tai useammassa pelimaailmassa riippumatta siitä onko pelaaja tai ryhmän jäsen paikalla nykyisessä pelimaailmassa vai ei.

4.3. Loukkaavat suorat tai epäsuorat viestit/chat-kommentit koskien uskontoa, sukupuolta ja rotua, yhtä pelaajaa tai pelaajaryhmää kohtaan.

4.4. Loukkaavien lyhenteiden käyttö (pätee sääntökohtiin 4.1., 4.2., 4.3. Reilu peli -kappaleessa).

4.5. Tarkoituksellinen kahden tai useamman yksinpelaajatilin luonti samaan pelimaailmaan, tavoitteena manipuloida tai hyväksikäyttää pelin ominaisuuksia millään tavoin.